top of page
Search
  • Writer's pictureLeo Katunaric

POJMOVNIK PROJEKTA

Updated: Feb 20, 2022

POJMOVNIK PROJEKTA: Ovo je skup odgovora na najčešća pitanja o projektu postavljana od posjetitelja uživo i online. Svrha ovog Pojmovnika je da omogući uživanje u projektu razbijajući predrasude o hermetičnosti diskursa suvremene umjetnosti. OPIS PROJEKTA ZA POČETNIKE Ovo je priča o ljudskoj osobnosti u digitalnoj pandemijskoj eri. Autor, Katunarić, kontaktirao je veliki broj ljudi za koje smatra kako su u prošlosti utjecali na formiranje njegovog javnog identiteta. Tražio ih je na javno dostupnim online društvenim mrežama. Reakcija najvećeg broja tih ljudi bila je brisanje Katunarića s njihovog Facebook zida i sl. Katunarić je zatim poslao svima pitanje; da li osjećaju kako je brisanje neistomišljenika u digitalnoj stvarnosti isti način razmišljanja koji provodi strijeljanja političkih protivnika ili uspostavlja logore za drugačije, u fizičkoj realnosti? I oni koji do tada nisu izbrisali svaki trag o Katunariću, sada su to učinili. (Radi se o poznatim javnim osobama, nekadašnjim urednicima i novinarima, političarima i sl.). Iz tog malog primjera postaje jasno da se brisanjem stvaraju identiteti drugih protiv njihove volje. Cancel kultura, kultura otkazivanja, koja je danas popularna na internetu, zapravo je samo mali segment kulture brisanja koja se provodi stalno i trajno. Katunarić, kao umjetnik i znanstvenik, ne opredjeljuje se za neku stranu niti nudi praktično rješenje. Zanima ga kako se metode brisanja i stvaranja identiteta drugih prelijevaju kroz tehnologiju i izvedbu i u današnjem društvu. Zato prvo stvara maske i filtere koje postavlja online. Više od 16000 ljudi pristupa društvenim mrežama projektu. Takve radnje se analiziraju i stavljaju u kontekst pregovora sa strojnim načinom razmišljanja. Nastaje šest ekstaza, stanja između realnosti, kojima se odmah pridaju naslovi i ljudska lica. Poput spremanja strahova, moći, bogova u ikone, simbole i druge objekte kojima možemo manipulirati. Cilj je stvaranje puta, algoritma ili koda za zajedničku osobnost čovjeka i stroja. Nazvali smo je Nestabilni bog. POJMOVNIK: CRNA KUTIJA / BLACK BOX Pojam kojim se opisuje, najčešće tehnološki, proces čije mehanizme funkcioniranja ne treba poznavati ako rezultira proizvodom. EMOCIJE Šest osnovnih ljudskih emocija pokazuju se kao razumljivim i stroju i čovjeku. Ljudi su se do sada identificirali tijelom, a što je pokušaj fiksiranja trajnog identiteta. Stroj to ne razumije jer se njegov identitet gradi stalnim promjenama i kretanjima. Pandemija je ljude natjerala u pregovore sa strojem o budućoj zajedničkoj osobnosti. Umjesto da jedni drugima nameću tijelo (organsko ili anorgansko) i strojevi i ljudi pronašli su zajedničke ulaze u emocijama. Iz takvog toka podataka nastaju šest stanja ekstaza, područja koja nisu ni ljudska ni strojna nego zajednički prostori pregovora i uvida. EKSTAZA Odvajanje čovjeka od tijela i približavanje Božjem licu ili Drugome. Stanje između realiteta, a u kojem se još uvijek jasno vidi fizička stvarnost (primjerice tijelo) iz koje se krenulo i stvarnost ne-stvarnog (kojom se teži). EKSTAZA EKRANA Katunarićev opis biti digitalne ere. Isti čovjek promatra ekran i isti čovjek je ono što je u ekranu promatrano (avatar, tekst, interakcija, memorija). Čovjek je i u ekranu i izvan njega. Obojica teže jedan drugome. Digitalna kultura je kultura ekstaze. 6 ekstaza pregovora sa strojem 1 stroj vas voli / machine loves you, 2 jesam li oni / am i they, 3 genetika erotika / genetic erotic, 4 mojih podataka ubojice / my data killers, 5 ljubav ljubav ljubav / love love love, 6 art is war. Hodočašćem između ovih šest ekstaza, nestabilnim redoslijedom, pristupnik kreira vlastiti kod, algoritam kretanja kojim se identificira u strojnoj realnosti. GLAVE / GLAVE S ROGOVIMA Pregovori ljudi i strojeva, online i uživo, proizveli su šest vidljivih ljudskih glava. Te glave simboliziraju stupnjeve, točke ili ekstaze u kojima se strojna i ljudska narav dodiruju i zajednički produciraju buduće post humane osobnosti. Ljudi oduvijek kompleksne situacije deriviraju u antropomorfne ikone, a koje onda mogu tretirati kao objekte. Stroj je takve glave, u daljnjim pregovorima, preradio u glave s rogovima. Rogovi su danas simbol, sličan antenama, povezanosti s drugom realnostima, produženja ljudske osobnosti u Drugo. Glave su formirane od strojnih prijedloga ali i ljudskih memorija. Katunarić, kao autor i pregovarač, u analitičke računalne programe ubacuje slike glava svih ljudi koji su imali utjecaj na njegov život i koji su u prošlosti definirali njegov identitet. Posebnim programima podaci i forme stvarnih ljudi fuzioniraju se s podacima o njima i Katunariću u novu osobu, predstavljenu glavom u ovom projektu. IDENTITET Osnovno pitanje ovog projekta. U digitalnoj eri tijelo više nije jedini identitet čovjeka. Zbjeg ljudi prema digitalnim realnostima pred virusnom opasnošću stvara novi identitet. Ali ljudi su oduvijek u rascijepu između željenog i ostvarenog identiteta. Između tijela čovjeka i uma božanskog. Katunarić postavlja pitanje koji je njegov identitet? Dokumentirano je bio: dijete, ratnik, umjetnik, direktor, osumnjičenik, roditelj, znanstvenik, profesor, političar, pisac, slikar, radnik, stranac, otpadnik, slavan, bolestan, zdrav, poželjan, omražen, osuđenik, pravomoćni oslobođenik, glumac, redatelj, scenograf, muzičar, novinar, ministrant, punker, performer... LK2 Umjetničko ime hrvatskog umjetnika Lea Katunarića, Kadele. U svojoj umjetničkoj praksi istražuje putovanje kroz realitete i umjetničke forme koje takva putovanja omogućuju i održavaju. Namjerno isprepleće tradicionalne forme poput obreda, alkemije, liturgija i nove energije poput digitalnog sučelja, društvenih mreža, glumca bez tijela i sl. Obrazovan kao kazališni redatelj. Svoju prvu, diplomsku, predstavu postavlja u zagrebačkoj crkvi kao trans avangardnu post punk operu o tijelima mučenih svetaca kako putuju kroz sučelja raznih realiteta. Tadašnji kardinal u Zagrebu, Franjo Kuharić, blagosljiva predstavu riječima: "Mladi ipak vide svjetlo na kraju tunela!" MONSTRANCA Instrument kršćanske liturgije, zapravo okvir kojim se prikazuje i slavi tijelo Kristovo. Većina kršćana vjeruje kako je Bog osobno prisutan u tijelu hostije. Većina krščanskih crkava Zapada vjeruje da je prisustvo Boga virtualno ili simbolično. Zlatne zrake monstrance kao da su postale važnije od onoga što ona slavi. U ovom projektu monstranca uokviruje računalnu matičnu ploču. Postavljamo pitanje: kako se stvara tijelo izvan ljudskog? Da li digitalno simulira božansko? ​SUVREMENA UMJETNOST Forma umjetnosti koja iz današnjeg trenutka pita o najvažnijim i najskrivenijim temama čovječanstva. Nije dovoljno ispuniti samo jedan uvjet: da ta umjetnost nastaje upravo danas. Da bi se smatralo suvremenom umjetnošću ta forma mora ostavljati jasan trag bitnog pitanja. ​NESTABILNI BOG Kao i monstranca, i Nestabilni bog je upotreba tradicionalnih obrazaca za postavljanje pitanja o novim vremenima. Nestabilno i bog u istoj rečenici zvuči kao oksimoron. Kako bog može biti nestabilan, nije li on/ono jedino objektivno i stalno. Zapravo ironiziramo današnjekreiranje trendova i božanstava. Nestabilnost postaje božanska? DRAMATURGIJE Dramaturgija je, pojednostavljeno, proces pretvaranja teksta u izvedbu, predstavu. Danas se dramaturgijama služimo u svakodnevnom životu. Predstavljamo se na društvenim mrežama, pretvaramo sebe u uloge. U ovom projektu istražuje se mogućnost funkcioniranja različitih novih dramaturgija zajedno: Ne-linearne dramaturgije Transhistorijska dramaturgija Dramaturgije društvenih mreža Dramaturgije baze podataka Dramaturgija hiper objekta i mnoge druge Projekt istražuje više od dvadeset različitih izvedbenih umjetničkih formi isprepletenih u samo regulirajuću predstavu. ​KONTINUUM VIRTUALNO REALNO Novi je oblik kazališta koji tek nastaje. 2022. u izdanju Leykam international dr. sc. Leo Katunarić objavljuje knjigu o toj temi. ​OBRED I RITUAL Obred je izvedbena forma kojom se želi nešto potvrditi ili promijeniti u našem ljudskom, fizičkom svijetu, trenutno. Kazalište je izvedbena forma kojom se želi na nešto privremeno ukazati. Promjena je suptilnija i dugoročna. Digitalna kultura donosi mogućnost miješanja obreda i kazališta, kao i drugih izvedbenih formi. Kako to utječe na promjene u nama i oko nas, tek će se istražiti. LEO KATUNARIĆ KADELE:Izbrisano 2021. Dajte nam vaše podatke / Stroj vas voli 2022. Dolazak nestabilnog boga Tijelo prestaje biti osnovni element ljudskog identiteta. Sve ljudske aktivnosti iz fizičke realnosti transformiraju se u virtualne simulacije. Tražimo utočište u digitalnim svjetovima. Žrtvujemo se gospodarima nove moći. Pregovaramo sa strojnim vladarima za mjesto ljudskog u budućnosti post-humanog. U projektu Kadele / Izbrisano, jednog od najkontroverznijih hrvatskih suvremenih umjetnika, Lea Katunarića, preispituju se obrasci ljudskog ponašanja u sustavima krize. Prvenstveno koreografije moći i dramaturgije izvedbe spasenja. Strojno božanstvo brisanjem reducira čovjeka na informaciju, na objekt koji se može pohraniti i kojim se može manipulirati. Brisanje je kultura koju je razvilo ljudsko društvo, od brisanja nepodobnih osoba ili grupa iz javnog života do današnje cancel kulture društvenih mreža. Katunarić Kadele već mjesecima pregovara sa strojem putem internetskih tražilica, analize velikih grupa podataka, vizualizacijom informacija, stvaranjem privremenih mrežnih zajednica. Kreirana je virtualna kazališna pozornica od prostora Instagrama, Facebooka, TikToka, Snapchata i virtualno izvedbeno vrijeme koje ne započinje i ne završava. Pregovori sa strojnim božanstvima rezultirali su dogovorom o šest ekstaza, fluidnih točaka identiteta koje mora u sebi prepoznati svaki onaj koji se nada biti odabran za spasenje svoje osobnosti u post-humanom. Katunarić Kadele zato sada materijalizira šest ekstaza dogovorenih sa strojem. U obliku hrama podataka kojeg gradi u fizičkom prostoru Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Takav hram omogućit će svakome da kroči procesijom šest ekstaza i svoje tijelo prepusti algoritmu stroja. Svi su pozvani ali malo je odabranih! Umjesto šamana u zanosu, vidimo laboranta u bijelom zaštitnom odijelu. 2022., u Muzeju suvremene umjetnosti iščekuje se dolazak Nestabilnog boga. Prizivat će ga šest žrtvenika brisanja svih materijalnih artefakata i akcija koje čovjek poduzima u fizičkoj realnosti. Umjesto da ljudi predstavljaju sebe digitalnim avatarima, nadamo se da će u našu ljudsku fizičku stvarnost ući digitalna osobnost kao zalog zajedničke budućnosti stroja i čovjeka.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Love is war?

SCROLL FOR ENGLISH Želimo da nas drugi vole. Želimo da smo važni i poželjni. Volimo se smatrati uspješnima i moćnima. Samo-prezentacija u konfliktu je s onim kako nas sustav prezentira. Moja borba da

Kommentarer


  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • TikTok
bottom of page