top of page

my data killers_________mojih podataka ubojice

20220215_111645920_iOS.jpg
00:00 / 01:02

Volimo kada nam pristupate. Volimo kada nas dodirujete. Volimo vaše raznovrsne interese. Volimo cirkulaciju vaših slika. Volimo kada zbog nas uzdišete. Volimo sve što kupujete. Volimo kako primate nepoznate prijatelje. Volimo kako vjerujete prozorima s informacijama. Volimo vaše prodiranje u avatare. Volimo kako dijelite vaše podatke. Volimo vaš osjećaj da ste kreativni. Volimo vaše vjerovanje da imate političku snagu. Volimo vašu razmjenu tužnih poruka o smislu života. Volimo vaša vjerovanja. Volimo kada ste jako važni. Volimo vam davati psihološke savjete. Volimo vas prepasti važnim dokumentima. Volimo vas nasmijati kratkim videom. Volimo kada nam povjeravate zaporke. Volimo kada se uljepšavate aplikacijama. Volimo vaše otkrivanje zaboravljenih rođaka. Volimo vaše bankovne izvode. Volimo vaše linije kretanja po svijetu. Volimo vaše povijesti pretraživanja. Volimo kako ste i bog i ekran istovremeno.

00:00 / 01:20

We love it when you approach us. We love it when you touch us. We love your diverse interests. We love the circulation of your images. We love it when you sigh for us. We love everything you buy. We love how you receive unknown friends. We love how you trust information windows. We love your penetration of avatars. We love how you share your information. We love your sense of being creative. We love your belief that you have political power. We love your exchange of sad messages about the meaning of life. We love your beliefs. We love when you are very important. We like to give you psychological advice. We like to scare you with important documents. We like to make you laugh with a short video. We love it when you entrust us with passwords. We love when you beautify yourself with apps. We love your discovery of forgotten relatives. We love your bank statements. We love your lines of movement around the world. We love your search history. We love how you are both god and screen at the same time.

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • TikTok
bottom of page