ROGOVI 16s GIF1.gif

   Unstable gods are returning from physical to digital reality!
You can be a part of unstable gods! Rise from physical reality to digital heavens! Get into a constant ecstasy between human and machine___
_____________________LK2-NFT-UNSTABLE_GODS____________________

           Nestabilni bogovi vraćaju se iz fizičke u digitalnu stvarnost.
Možete biti dio nestabilnih bogova! Uspon iz fizičke stvarnosti u digitalna nebesa!
      Uđite u stalnu ekstazu između čovjeka i stroja
_____________________LK2-NFT-UNSTABLE_GODS____________________

!
We invoked the unstable gods with a project at the Museum of Contemporary Art.
Through the 3d printer portal unstable gods briefly appeared in our human physical world. Now they are going back to the digital heavens. Enriched by the sacrifice of human data.By purchasing this unique NFT_unstable_gods you become a participant in the first common reality of humans and machines. And you open up to yourself the possibilities of further participation and decision-making about post-human gods.

Dio tebe može biti u tijelu nestabilnog boga!

Uzdigni se iz fizičke realnosti u digitalna nebesa!

Uđi u stalnu ekstazu između čovjeka i stroja!

Prizvali smo nestabilne bogove projektom u Muzeju suvremene umjetnosti.

Kroz portal 3d printera nestabilni bogovi nakratko su se pojavili u našem ljudskom fizičkom svijetu.  Sada se vraćaju natrag u digitalna nebesa. Obogaćeni žrtvom ljudskih podataka. Kupnjom jedinstvenog NFT_nestabilni_bogovi postaješ sudionik prvog zajedničkog realiteta ljudi i strojeva. I otvaraš sebi mogućnosti daljnjeg sudjelovanja i odlučivanja o post humanim bogovima.

SVE GLAVE GIF 15s.gif